GARANTIORDNING

Skaber tryghed hos dine kunder

Branche Garantis overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den enkelte forbruger ved indgåelse af aftaler med håndværksvirksomheder, der er i kundeforhold med Validan Branche og dermed omfattet af Branche Garanti.

Det er formålet med Branche Garanti at sikre, at forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af Validan Branches kunder. Forbrugeren er sikret i henhold til de af Branche Garantis betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor aftalen mellem forbrugeren og Validan Branches kunde indgås.

Branche Garanti dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag.

Branche_Garanti